Cư dân hàng ngày có thể tản bộ quanh hồ điều hòa xanh mát rộng 4.8ha

Cư dân hàng ngày có thể tản bộ quanh hồ điều hòa xanh mát rộng 4.8ha

Cư dân hàng ngày có thể tản bộ quanh hồ điều hòa xanh mát rộng 4.8ha