Vị trí Tropicana Nha Trang

Vị trí Condotel Nha Trang Tropicana tại số 40 Trần Phú